Blog powstał w I 2005 r. Od 7 XI 2005 r. do 7 X 2006 r. pisany z Dublina. Obecnie pisany z Warszawy.

Blog > Komentarze do wpisu

Boże imiona

Adonai – Pan, Właściciel i Władca wszystkiego (Ps. 147,5; Ps. 86,12)
Eloah – Jedyny Bóg (5 Mojż. 32,15; Dan. 2,14)
El-Elyon – Najwyższy Bóg (1 Mojż. 14,18; 2 Sam 22,14)
El-Gibbor – Potężny Bóg (Iz. 9,5; Jer. 32,18-19)
Elohim-Elyon – Bóg; Najwyższy (Ps. 91,1-2; Ps. 78,56)
Elohim-Saboath – Bóg Zastępów; Wszechmocny (Ps. 80,7.14)
El-Olam – Bóg Wiekuisty; Nieśmiertelny (1 Mojż. 21,33)
El-Roi – Bóg, który widzi; Wszechwiedzący (1 Mojż. 16,13-14)
El-Szaddai – Bóg, który jest wystarczający; Wszechmogący (1 Mojż. 17,1)
Immanu-El – Bóg z nami (Iz. 7,14; Mat. 1,21-23)
Jahwe – Ja Jestem; Jestem, który jestem (2 Mojż. 3,14-15; Iz. 26,4; Ps. 83,19)
Jahwe-Elohim – Pan Bóg, Stwórca-Odkupiciel (1 Mojż. 2,4)
Jahwe-Elyon – Najwyższy Pan (Ps. 7,18)
Jahwe-Elohim-Saboath – Pan Bóg Zastępów (Ps. 84,9; Jer. 15,16)
Jahwe-Gibbor – Pan potężny (Iz. 42,13)
Jahwe-Hasena – Pan, który nas uczynił (Ps. 95,6)
Jahwe-Jireh – Pan, który zaopatruje (1 Mojż. 22,14)
Jahwe-Kanna – Pan, który jest zazdrosny (2 Mojż. 22,5; 5 Mojż 5,9)
Jahwe-Mkaddeskum – Pan, który uświęca (2 Mojż. 31,13; 3 Mojż. 20,8)
Jahwe-Nissi – Pan moim sztandarem (2 Mojż. 17,15)
Jahwe-Raah (lub Roi) – Pan moim pasterzem (Ps. 23,1)
Jahwe-Rapha – Pan, który uzdrawia (2 Mojż. 15,26)
Jahwe-Saboath – Pan Zastępów (1 Sam. 1,3; Ps. 24,10; Ps. 84,2.4)
Jahwe-Szalom – Pan naszym pokojem (Sędz. 6,24)
Jahwe-Szammah – Pan jest tam; Wszechobecny (Ez. 48,35)
Jahwe-Szaphat – Pan jest sędzią (Sędz. 11,27)
Jahwe-Tisdkenu – Pan sprawiedliwością naszą (Jer. 23,6; Jer. 33,16)

poniedziałek, 02 lipca 2012, emi_grise

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: